V prípade reklamácie nás, prosím kontaktujte.

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 106/2014 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom doručovateľa, kuriéra (GLS Slovakia) dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra.

Zásielku prekontrolujte a spíšte záznam o škode. Zasielateľovi musíte umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať.
Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo, a popíšte rozsah jeho poškodenia.

V prípade, že je potrebné zaslať reklamovaný tovar, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho poškodeniu. K reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol a kópiu dodacieho listu.

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar (čiastka zaplatená za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutá). Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia dodacieho listu zásielky. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar v najkratšom možnom termíne na účet zákazníka.

Menu